A A A

Implant ślimakowy

Implanty wszepiane są tym osobom, które z jakiegoś powodu borykają się z dysfunkcją organizmu spowodowaną wadą wrodzoną bądź nabytą. Implantologia jest dziedziną medycyny, która dynamicznie się rozwija. Jest niezwykle potrzebna, ponieważ często implant poprawia jakoś życia a także bywa, że to życie ratuje.

Takim obcym ciałem wszepianym do organizmu jest implant ślimakowy. Jest to bardzo skomplikowane elektroniczne urządzenie, które jest wszepiane podczas operacji wszystkim tym, dla których to jest niezbędne. Nowoczesne implanty ślimakowe wszepiane są osobom, które mają głęboki niedosłuch zmysłowo-nerwowy. Korzystając z takiego implantu możliwa jest rzetelna rehabilitacja, która zapewni szanse na powrót do zdrowia.

Osoba, która ma wszepiony implant słuchowy, nie posiada oczywiście słuchu fizjologicznego, ale słuch do niego zbliżony. Cały implant wszepiany jest pod skórę i lokuje się w loży kostnej, która przygotowana jest przez chirurga. Jest to zagłębienie w kości czaszki a także części zewnętrznej.

Ta część odpowiada za przetwarzanie sygnałów akustycznych w sygnały elektryczne a następnie przekazuje je części wewnętrznej. W ślimaku ucha umieszczona jest elektroda, która bezpośrednio pobudza nerw słuchowy wywołując wrażenia słuchowe. Tak działa implant ślimakowy, który umożliwia osobom łatwiejsze funkcjonowanie. W Polsce najpopularniejsze są implanty takich firm, jak Cochlear, Medel i Advanced Bionisc Ear.

Dowolny typ implantów może być stosowany zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Implanty tak naprawdę to zaawansowane urządzenia elektryczne. A powinny je stosować oczywiście osoby z głuchotą oraz z głębokim niedosłuchem.

Każdy system implantowy dobierany jest indywidualnie do każdego chorego. Aby je odpowiednio dobrać należy ocenić wiek pacjenta, stopień i typ niedosłuchu oraz przyczynę dysfunkcji słuchowej. Operacje wykonywane są w profesjonalnych klinikach otolaryngologii.